استند های فروشگاهی

استند های فروشگاهی ایستاده، رومیزی، دیواری و جاکاتالوگی، توانایی نمايش، جای گیری و عرضه محصولات را به صورت بهينه دارا مي باشند و این شرایط امکان معرفی و عرضه محصولات مختلف را در هر محلی فراهم می آورد.