تابلوی راهنما

تابلوهایی که جهت معرفی شخص ، سمت ، جایگاه و حتی قیمت کالا ، شماره میز ، منوی غذا ، اطلاعیه و یا دستور العمل به کار می رود و بر روی میز یا سطح مقابل دید مراجعین قرار می گیرد. تابلوی راهنما می تواند به صورت ديواری، آويز، و یا روميزی نصب و قرار داده‌ شود. در ساخت تابلوهای راهنما می توان از مواد مختلفی همچون انواع ورق‌های پلكسی، مولتی استايل، ام دی اف و چوب استفاده می شود. برای درج متن روی تابلو از دستگاه ليزر و يا چاپ UV استفاده می شود.