جعبه های سفارشی

این مجموعه، توانایی طراحی و ساخت انواع جعبه های سفارشی، برای شکلات و یا مصارف دیگر را دارد. به دلخواه مشتری، می توان هر نوع اسم، لوگو و یا طرح را بر روی درب جعبه ها حکاکی کرد.